Membayar Puasa, Yang Sudah Terlewat Lama ? Apa bisa ?

Seorang wanita berusia lima puluh tahun mempunyai hutang puasa, selama hidupnya dia tidak pernah meng-qadha puasa yang ditinggalkannya kerana haid, kerana dia tidak tahu bahawa itu wajib. Sekarang dia baru tahu bahawa meng-qadha puasa adalah wajib, maka apa yang harus dia lakukan? Para ulama sepakat bahawa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha’ puasa yang terlewat […]